E625 Magnezijev glutamat

P rirodni pojačivač okusa i zamjena za sol. Magnezijeva sol glutaminske kiseline, biljnog ili životinjskog podrijetla. Vidi E620 – E625. Izbjegavati!

Dopuštena upotreba: Kao E620.

ADI:nije određen