E627 Natrijev gvanilat
Prirodni pojačivač okusa. Natrijeva sol gvanilne kiseline. Vidi E620 - E629. Nedovoljno ispitan. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E626.

 
nije određen