E631 Natrijev inozinat
Prirodni pojačivač okusa biljnog podrijetla. Natrijeva sol inozinske kiseline. Nedovoljno ispitana. Vidi E620 - E633. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E626.

ADI: nije određen