E633 Kalcijev inozinat

Prirodni pojačivač okusa biljnog podrijetla. Kalcijeva sol inozinske kiseline. Nedovoljno ispitana. Vidi E620 - E633. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba:
Kao E626.

ADI: nije određen