E634 Kalcijevi 5'- ribonukleotidi
Prirodni pojačivači okusa. Dobivaju se izolacijom iz biljnih i životinjskih stanica. Osobe koje boluju od poremećaja metabolizma purina (gihta) načelno moraju izbjegavati ovaj prehrambeni aditiv. Nedovoljno su ispitani. Vidi E626 – E633. Iako se smatraju bezopasnima, često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba: Kao E626.

 
nije određen