E900 Poli (dimetil-siloksan)
Umjetna tvar protiv pjenjenja i zgrudnjavanja. Dimetil-polisiloksan ili polidimetilsiloksan najčešće je upotrebljavani spoj iz skupine polimernih organosilikata. Proizvodi se kemijskom sintezom. Poznat je po svojim viskoznim i elastičnim svojstvima. Smatra se bezopasnim.

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
džem, žele i marmalade prema posebnim pravilnicima (uključujući niskokalorične proizvode), juhe, ulja i masti za prženje, bombonski proizvodi i slične slastice (osim čokolade), bezalkoholni aromatizirani napitci, sok od ananasa, voće i povrće u limenkama i staklenkama, danski napitci na osnovi voćnih sokova s dodatkom šećera većim od 200g/L(Sod…Saft, Sodet...Saft), tijesta, jabučno vino (osim francuskog cidre bouché), arome 10mg/kg
guma za žvakanje 100mg/kg
uvozno vino u skladu s posebnim propisima
 
1,5mg/kg tjelesne težine