E905 Mikrokristalični vosak
Umjetna tvar za za poliranje i podmazivanje. Dobiva se iz uljnih destilata, a poznat je kao parafin. Konzumiranje većih količina može spriječiti apsorpciju masti i vitamina topljivih u mastima. Ima laksativno djelovanje. Dopušten je samo za površinsku obradbu namirnica. Često konzumiranje nije preporučljivo.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se po pravilu quantum satis u proizvodnji bombonskih proizvoda i sličnih slastica (osim čokolade), guma za žvakanje te samo za površinsku obradbu, tj. za dobivanje sjajne i glatke kore dinja, manga, papaje i avokada.

 
 
nije određen