E907 Hidrogenirani poli-1-decen
Umjetna tvar za dobivanje sjajne i glatke površine, za zadržavanje vlage i kao pomoćna tvaru procesu proizvodnje (tvar za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje). Nedovoljno ispitan.

Dopuštena upotreba:
Upotrebljava se isključivo za dobivanje sjajne i glatke površine bombonskih proizvoda i sličnih slastica, te suhog voća, do 2 g/kg.

 
ADI: 6,0 mg/kg tjelesne težine