E943a Butan
Prirodni potisni plin. Butan je zapaljivi plin bez mirisa. Dobiva se iz zemnoga plina i nafte čiji je sastojak. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Kao potisni plin upotrebljava se u raspršivačima biljnih ulja (samo za profesionalnu uporabu) i u raspršivačima emulzija na vodenoj osnovi.

 
nije određen