E943b Izobutan
Prirodi plin za potisak. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E943a.

 
nije određen