E944 Propan
Prirodi plin za potisak. Prirodni potisni plin. Dobiva se iz zemnoga plina i nafte čiji je sastojak. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba: Kao E943a.

 
nije određen