E952 Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve, kalijeve i kalcijevesoli
Umjetna sladila koja su, ovisno o koncentraciji, 30 – 50 puta slađa od šećera saharoze. Proizvode se kemijskom reakcijom sulfoniranja cikloheksamina. U ljudskom se organizmu razgrađuju različitim metaboličkim putovima, pri čemu se ne oslobađa energija. Crijevne ih bakterije mogu razgraditi do toksičnog cikloheksilamina, te je u pokusima na životinjama uočeno da visoke koncentracije uzrokuju rak mjehura, smanjenu plodnost i da izazivaju štetne promjene na stanicama embrija. Poznato je da ciklaminska kiselina i njezine soli uzrokuju migrene. Europska komisija značajno je smanjila PDU ovog aditiva, jer ga djeca lako mogu prekoračiti. Tako npr. dijete teško 15 kg samo jednom čašom osvježavajućeg napitka koji sadržava ciklaminsku kiselinu dobije dozu veću od preporučene. Iz istog je razloga u zemljama EU dopuštena doza u napitcima smanjena s 400 na 250 mg/L napitka. Ciklamati su u SAD-u zabranjeni zbog sumnje da uzrokuju rak. Vidi E950 i E951. Izbjegavati!

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
smrznuti deserti (sladoled) smanjene energijske vrijednosti 150mg/kg
aromatizirani bezalkoholni napitci, napitci na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka, pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog napitka i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina
250mg/L
aromatizirani vodeni deserti, deserti na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda, deserti na osnovi voća i povrća, jaja, žitarica, masti, niskokalorični voćni i povrtni pripravci 250mg/kg
hrana za redukciju tjelesne mase (prema posebnome propisu), dijetna hrana za posebne medicinske namjene (prema posebnome propisu), dodatci prehrani u tekućem stanju (prema posebnom propisu)                           400mg/kg
niskokalorični bombonski proizvodi i slične slastice bez dodanog šećera, bombonski proizvodi i slične slastice na osnovi kakaa ili sušenog voća, škroba, namazi smanjene energijske vrijednosti na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti, dodatci prehrani u krutome stanju (prema posebnome propisu)
500mg/kg
konzervirano voće smanjene energijske vrijednosti, niskokalorični džemovi, želei, domaće marmelade smanjene energijske vrijednosti 1000mg/kg
vitaminsko-mineralni dodatci prehrani kao sirupi ili tablete za žvakanje (prema posebnome propisu) 1250mg/kg
guma za žvakanje bez dodanog šećera 1500mg/kg
fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe         1600mg/kg
mali bomboni za osvježavanje daha bez dodanog šećera 2500 mg/kg
 
7mg/kg tjelesne težine