E954 Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli
Umjetna sladila. Saharin je prvo kemijski sintetizirano sladilo koje je oko 500 puta slađe od šećera saharoze. Prvobitno se dobivao iz toluena, ali se danas proizvodi kemijskom sintezom iz o-klortoluena ili iz ftalne kiseline. Hrana kojoj su dodana ova sladila može poprimiti gorki do metalni okus. Nemaju nikakvu energijsku vrijednost, a često se rabe u kombinaciji s ostalim umjetnim sladilima (vidi E950 – E952). Iako se smatraju bezopasnima, u istraživanjima je nakon konzumacije saharina u pokusnih životinja uočena pojava raka mokraćnoga mjehura i štitnjače. Ta su sladila 1977. u SAD-u bila zabranjena, no vraćena su u upotrebu 1991. godine, uz uvjet da na ambalaži proizvoda bude istaknuto odgovarajuće upozorenje potrošačima. Saharin i njegove soli dopušteni su samo u određenim namirnicama u propisanim količinama (v. tablicu E954). Izbjegavati!

DOPUŠTENA UPOTREBA
KOLIČINA
aromatizirani bezalkoholni napitci, napitci na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka, bezalkoholno pivo ili pivo s najviše 1,2 vol. % alkohola, stolno pivo – Biere de table/ Tafelbier/ Table beer s manje od 6 % ekstrakta slada (osim piva proizvedenoga površinski fermentirajućim kvascem – Obergäriges Einfachbier), pivo s minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH, nizozemsko tamno pivo Oud bruin Bier, napitci koji su mješavine bezalkoholnog napitka i piva, jabučnog vina (cider), cidera od kruške, jakoga alkoholnog pića ili vina, jabučno vino (cider), cider od kruške, jaka alkoholna pića s manje od 15 vol. % alkohol 80mg/L
dodatci prehrani u tekućemu stanju (prema posebnome propisu)
80mg/kg
Gaseosa – bezalkoholni napitak na vodenoj osnovi s dodanim CO2, aromama i sladilima 100mg/L
aromatizirani vodeni deserti, deserti na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda, deserti smanjene energijske vrijednosti na osnovi voća i povrća, jaja, žitarica, masti, žitarice za doručak s više od 15 % vlakana i najmanje 20 % posija, smanjene energijske vrijednosti, zapakirane, aromatizirane grickalice na osnovi škroba ili orašastog voća, smrznuti deserti (sladoled) smanjene energijske vrijednosti 100mg/kg
niskokalorične juhe 110mg/L
slatko-kiselo konzervirano voće i povrće, slatko-kiseli trajni i polutrajni riblji proizvodi i marinade od ribe, rakova i mekušaca, umaci, delikatesna salata (Feinkostsalat) 160mg/kg
fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe 170mg/kg
namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti, konzervirano voće smanjene energijske vrijednosti, niskokalorični džemovi, želei, domaće marmelade, niskokalorični voćni i povrtni pripravci 200mg/kg
hrana za redukciju tjelesne mase (prema posebnome propisu), dijetna hrana za posebne medicinske namjene (prema posebnome propisu) 240mg/kg
bombonski proizvodi i slične slastice na osnovi škroba 300mg/kg
senf 320mg/kg
niskokalorični bombonski proizvodi i slične slastice bez dodanog šećera, bombonski proizvodi i slične slastice na osnovi kakaa ili sušenog voća, dodatci prehrani u krutome stanju (prema posebnome propisu) 500mg/kg
korneti i vafli za sladoled bez dodanog šećera, oblate (Essoblaten) 800mg/kg
guma za žvakanje bez dodanog šećera, vitaminsko-mineralni dodatci prehrani kao sirupi ili tablete za žvakanje (prema posebnome propisu) 1200mg/kg
mali bomboni za osvježavanje daha bez dodanog šećera 3000mg/kg
 
2,5mg /kg tjelesne težine