E999 Kvilaja ekstrakt (Quillaia)
Prirodna tvar za stabiliziranje pjene. Dobiva se ekstrakcijom iz kore južnoameričke biljke Quillaia saponaria. Ekstrakt sadržava saponine, prirodne tvari. Smatra se bezopasnim.

Dopuštena upotreba:
Aromatiziranim bezalkoholnim napitcima i jabučnom vinu (osim cidre bouché) dodaje se do 200 mg/L (računano na suhu tvar).

 
5mg /kg tjelesne težine