DPP/quantum satis

Pravilnikom o prehrambenim aditivima određene su skupine i vrste namirnica kojima je dopušteno dodavati aditive, te dopuštene količine aditiva.
U slučajevima kada količina aditiva nije propisana, proizvođač sam odlučuje koliko će aditiva dodati nekoj namirnici . Pritom bi se morao ravnati prema načelu dobre proizvođačke prakse [DPP] utemeljenom na pravilu quantum satis prema kojem se namirnicama smije dodati samo onoliko aditiva koliko je nužno da se postigne željeni učinak, pod uvjetom da se time ne obmanjuje potrošača.